Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Adminsitracyjnego

Idź do spisu treści

Menu główne

 

Wielce Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku we wrześniu 2012 r., jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa

na XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego

który odbędzie się w dniach 21
24 września 2014 r.
w Szczecinie oraz w Berlinie
(w dniu 23 września odbędzie się sesja wyjazdowa poświęcona administracji metropolii europejskich)

Będzie to kolejne, według naszych wyliczeń dwudzieste trzecie, spotkanie pracowników oraz doktorantów uniwersyteckich katedr prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa administracyjnego gospodarczego.
Integralną częścią Zjazdu Katedr będzie Konferencja Naukowa na temat:DZIESIĘĆ LAT POLSKICH DOŚWIADCZEŃ W UNII EUROPEJSKIEJW związku z Konferencją planowane jest także przygotowanie publikacji poświęconej wyżej wskazanemu zagadnieniu.

Łączę wyrazy szacunku,
prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu


Szanowni Państwo,

chcielibyśmy uprzejmie poinformować, iż wyznaczony został nowy termin dla przesyłanie referatów w języku polskim: 31 stycznia 2014 roku.


Jednocześnie, prosimy uprzejmie o zachowanie wymogów edytorskich (przejdź do wymogów edytorskich).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego