I r. SSA II st. - Wykłady z Historii administracji i myśli ustrojowo-administracyjnej - uzupełnienie ogłoszenia o numery sal

Wykłady z Historii administracji i myśli ustrojowo- administracyjnej odbędą się w następujących terminach: 10 stycznia 2018 r. (środa, s. 217)  – 3 godz. wykładu, od 13.30-16.00; 11 stycznia 2018 r. (czwartek, dwie pierwsze godz. wykładu odbędą się w sali 220, trzecia godz. wykładu w sali s. 215) – 3 godz. wykładu, od 13.30-16.00  i 17 stycznia 2018 r. (środa, sala 217) – 2 godz. od 13.30-15.00. Sale znajdują się w budynku przy ul. Narutowicza. 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 2,97 MB (+2,972) - time